Öğr. Gör. PINAR YÜNCÜ KURT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. PINAR YÜNCÜ KURT

T: (0282) 250 3014

M pyuncu@nku.edu.tr

W pyuncu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZCE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2014
Tez: The effects of arcs motivational model on student motivation to learn English (2014)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Instructional Practices that Motivate Students to Learn English, Journal of Education and Future, pp. 119-130, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. YÜNCÜ KURT P., KEÇİK İ., THE EFFECTS of ARCS MOTIVATIONAL MODEL on STUDENT MOTIVATION to LEARN ENGLISH, european journal of foreign language teaching, vol. 2, pp. 22-44, 2017.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜNCÜ KURT P., The Relationship between Students’ Language Learning Anxiety Level and TheirPerception of Teacher Behavior, 3rd BELLInternational Conference (17.05.2018-18.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Instructional Practices That Motivates Students’ To Learn English, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri
3. KURT H., YÜNCÜ KURT P., The Effects Of Pair-Discussion Tasks On Turkish EFL Learners’ Oral Performance, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. YÜNCÜ KURT P., KURT H., Arcs Motivational Model’s Effects On Student Motivation To Learn English, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) (09.04.2018-09.04.2018).
Özet bildiri
Aldığı Sertifikalar
Recent trends in ELT, Yer:Edirne Trakya Üniversitesi, 26.04.2018-26.04.2018.